Kezdőlap

A Go free! projekt célja a Liget Ifjúsági Térben, általa láthatóvá váló, építkező települési ifjúsági munka, az ifjúsági párbeszédrendszer szereplőinek támogatása, a diákok és fiatalok, a felnőtt partnerek módszertani felkészítése a hatékony érdekképviseletre, képessé tétel az önálló cselekvésre, motiválás, aktivizálás, társadalmi részvételre ösztönzés, a helyi ifjúsági munka európai dimenzióba helyezése.
…. hozzájárul ahhoz, hogy önmagát és másokat tisztelő, jogait ismerő egyének vesznek részt a közösségi életben is, létrehozva a helyi társadalom kis köreit, közösségeit, akciócsoportjait (intézményekben és települési szinten is).
A megerősödő, létrejövő ifjúsági korosztályi közösségek, szakmai támogató hálózatok tagjai tudatosan élik meg az alapvető jogokat, azok jelentését, tartalmát és az életkori sajátosságokat figyelembe véve kialakítják azokat a módszereket, kommunikációs csatornákat, amelyeken keresztül tudatosan közvetítik és képviselik is azokat.
Attitűdváltozást érünk el: a „semmi értelme, úgysem sikerül” passzivitását a „vannak jogaim, kiállok magamért, a másikért” cselekvése váltja fel.