Települési ifjúsági munka

Békéscsaba népessége a rendszerváltás óta csökken, 2023. január 1-jén 57427 fő. A 2022-es népszámlálási adatok szerint Békés vármegye népessége csökkent a legnagyobb mértékben (13%) az előző óta. 

Békéscsaba iskolaváros, vonzó célpontja a térség fiataljainak. 12 általános iskolájába közel 4400 diák, 14 középiskolájába 6900 diák jár. A fiatalok a környező és távolabbi településekről is érkeznek bejárósként, kollégistaként kapcsolódva be a békéscsabai diákéletbe. A népességváltozás a vidéki településekhez képest még nem érezteti hatását a beiskolázási adatokban, azonban az oktatásirányítás már számol a negatív következményekkel. A város számára létkérdés a fiatalok megtartása, fejlesztési terveiben célzottan koncentrál az ifjúsági korosztályra. Bár a negatív folyamatokat nem tudja megállítani, tesz a különösen sérülékeny 12-25 éves korosztályért: hálózatban gondolkodva, cselekedve, tereket, élményeket teremtve, őket bevonva, aktivizálva erősíti személyiségüket és közösségesedésüket, hozzájárul a fiatal korosztályok tagjainak személyes és szociális fejlődéséhez, életkörülményeik és életesélyeik javulásához, valamint elősegíti aktív, felelős polgárrá válásukat. 

A rendszerváltás óta az ifjúsági területre fordított kormányzati figyelem, forrás folyamatosan csökken. A 2011. évi önkormányzati törvény a kötelezően ellátandó feladatok között említi az ifjúsági ügyet, azonban elmaradt az önkormányzat által ellátandó feladatok, szolgáltatások körének kidolgozása, a személyi, tárgyi, anyagi feltételrendszer szabályozása. A helyi társadalom döntéshozóinak, szereplőinek felelőssége, milyen az ifjúsági élet keretrendszere a településeken. Ezért is fontos, hogy felnőttként, szakemberként, döntéshozóként segítsük a mindenkori gyermek- és ifjúsági korosztályt abban, hogy a törvények által biztosított jogait megismerje, az érdekképviseletre, érdekérvényesítésre felkészüljön. Amíg a gyermeki jogok, az egyéni és kollektív diákjogok érvényesülését a felnőttek feltételekhez kötik, nem ismerik el, azok gyakorlása a felnőttek által lehetséges csak, addig a felnőtteket is érzékenyíteni kell és felkészíteni a párbeszédben való 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021-ben fogadta el a 2021-2025 időszak ifjúsági koncepcióját és cselekvési tervét. A közösségi tervezéssel készült dokumentum az ifjúsági párbeszédrendszer szereplőinek tapasztalataira, javaslataira építve fogalmazta meg a helyi ifjúsági munka elemeit. A stabilitást biztosító keret mellett azonban a gazdasági, világpolitikai változások, melyek alapvetően határozzák meg mindennapjainkat, a helyi szervezeti, személyi változások is állandóan befolyásolják az ifjúsági munkát. Szerintünk az elég jó települési ifjúsági munka nem egy statikus, hanem egy állandóan változó, a fiatalokra figyelő, őket bevonó, velük együtt lélegző rendszer, ami egy ágazatok közötti együttműködésben formálódik.

2022-ben Békéscsaba MJV Önkormányzata városi ifjúsági közösségi teret hozott létre. A Liget Ifjúsági Tér a települési ifjúsági munka bázisaként is működik.

A Go free! projekt célja a Liget Ifjúsági Tér által láthatóvá váló, építkező települési ifjúsági munka, az ifjúsági párbeszédrendszer szereplőinek támogatása, a diákok és fiatalok, a felnőtt partnerek módszertani felkészítése a hatékony érdekképviseletre, képessé tétel az önálló cselekvésre, motiválás, aktivizálás, társadalmi részvételre ösztönzés, a helyi ifjúsági munka európai dimenzióba helyezése.