Liget Ifjúsági Tér

A Liget Ifjúsági Tér létrejöttéről, eredményeiről bővebben ITT

Békéscsaba képviselő testülete 2022. június 16-án tartott ülésén döntött arról, hogy ifjúsági közösségi teret hoz létre, melynek szakmai vezetésével a Táliber Közösségfejlesztő Alapítványt bízta meg

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ifjúsági közösségi tér működésének szakmai elemeit a 2021-2025 között hatályos ifjúsági koncepció és cselekvési terv célkitűzéseit szem előtt tartva határozta meg. A tér a városi ifjúságfejlesztő tevékenységek, ifjúságot érintő kulturális és szakmai programok, a szabadidő kulturált eltöltésére irányuló tevékenységek szervezője, generálója, befogadója, partnere.

A városi ifjúsági tér ifjúságszakmai tevékenységének fő elemei:

  • rendszeres, iskolaidőben, hetente legalább 20 óra nyitva tartás, ifjúságsegítés, tanácsadás, információszolgáltatás, közösségfejlesztés; 
  • városi ifjúsági kortárssegítő és önkéntes hálózat képzése, működtetése, iskolai közösségi szolgálat tevékenység támogatása;
  • ifjúsági civil szervezetek, informális csoportok, diákközösségek számára helyszín biztosítása;
  • ifjúsági közösségek által kezdeményezett programok, események (pl.: kulturális estek, játékalkalmak, kisebb versenyek) szakmai támogatása;
  • ifjúsági munkát segítő szervezetek, közösségek támogatása (pl. dök-segítő pedagógusok munkaközössége);
  • a Békéscsabai Diákönkormányzat működéséhez, üléseihez, rendezvényeihez szakmai támogatás biztosítása;
  • bekapcsolódás a hazai ifjúsági munka hálózatába, ifjúsági fókusszal színesítése a testvérvárosi kapcsolatoknak (korábbi sikeres rendezvények továbbvitele).

A Liget Ifjúsági Tér nem csupán tér, hanem a fiatalok, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, fiatalokkal foglalkozó szakemberek, civil szervezetek, intézmények szakmai hálózati együttműködése is. Küldetése a települési ifjúsági párbeszédrendszer szereplőinek támogatása, a diákok és fiatalok, a felnőtt támogatók módszertani felkészítése a hatékony érdekképviseletre, mentálhigiénés ismeretterjesztés.

A Körösök Völgye Látogatóközpont első emeletén kialakított közösségi tér hétköznap 13.00-17.00 között tart nyitva, de igény szerint ettől eltérő időpontokban is várjuk egyeztetés után a csoportokat, programokat (szinte minden héten).

A közösségi tér 

  • saját programokat szervez, közösségeket hoz létre, fejlesztési folyamatokat indít el, ami korábbi városi ifjúságszakmai programok felelevenítését is jelenti,
  • együttműködést kialakítva helyet ad mások kezdeményezéseinek,
  • befogad olyan programokat, közösségeket, amelyeket fiataloknak vagy fiatalok szerveznek.

Elérhetőségek:

Körösök Völgye Látogatóközpont I. emelet 

5600 Békéscsaba, Széchenyi liget

Szakmai vezető: Zsótér Mária

Tel.: +36 50 1118512

Nyitva: hétköznap 13.00-17.00 között https://www.facebook.com/ligetifiter