KAPacitásfejlesztő alprogram

A KAPacitásfejlesztő alprogram szervezetünk megerősítését célozza. 

Ennek ugyanúgy része a belső építkezés, mint a hálózati együttműködések erősítése. A Go free! projekt hatására nemcsak bővül az együttműködő hálózati partnerek köre, száma, hanem a meglévő kapcsolatok minősége is változik. Ezáltal a fiatalok felé irányuló szolgáltatások mennyiségileg is növekednek, minőségben pozitívan fejlődnek. Az elérendő célcsoportok irányában emaptikusabbak, valós igényeikre hatásosabban reagáló válaszokat fogalmaznak meg a szervezetek.

Programelemek

Humánerőforrás bővítés

Megvalósítója: Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

A projekt megvalósulásának legfőbb helyszíne a békéscsabai Liget Ifjúsági Tér (LIT) 2022. október 3-án nyílt. Működtetésének forrásait egyrészt Békéscsaba MJV Önkormányzata és a Táliber Alapítvány közötti támogatási megállapodás keretében az önkormányzat biztosítja, ami magában foglalja a helyiségek bérleti díját, a szakmai programok egy részét. Alapítványunk további NEA forrást és saját forrást is biztosít a min. heti 20 órás nyitva tartás és szakmai munka elvégzéséhez.

A projekt tevékenységeinek nemcsak helyszíne a LIT, hanem a fenntarthatóság szempontjából is meghatározó: a békéscsabai ifjúsági munka a LIT-ben, LIT által válik láthatóvá, a békéscsabai ifjúsági párbeszédrendszer szereplőinek támogatása, a diákok és fiatalok, a felnőtt partnerek módszertani felkészítése a hatékony érdekképviseletre, valamint a lelki egészséggel kapcsolatos ismeretterjesztés színtere a közösségi tér. A projekt keretében a projekt a szakmai vezető és a LIT vezetői feladatainak együttes végzésére foglalkoztatunk szakembert. 

Szupervízió a projektmegvalósító munkacsoport számára 

Megvalósítója: Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány

Résztvevők a projekt megvalósításába közvetlenül bekapcsolódó szakemberek. A csoportos szupervízió a projekt szakmai kontextusában segíti a résztvevőket a személyes kompetencia fejlődéséhez, a projekt szakmai helyzetéből adódó elakadásokra való reflexió révén a résztvevők számára olyan megértést tesz majd lehetővé, ahol az önismeret által bővülhet a szakmai kapacitás is. 

Látóutak 

Megvalósítója: Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

A projekt során 3 alkalommal tervezünk látóutat. Mivel elsődlegesen az a célunk, hogy partnereinkkel együtt vegyünk részt a látóutakon, kapacitásfejlesztésként és hálózatépítésként is tekintünk a lehetőségre. Résztvevői a konzorciumi partnerek és a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal tagszervezetei, szakemberei. 

Részvétel a KÉP program által szervezett képzéseken, műhelyeken

Célunk, hogy a KÉP program által, a Go free! projekt megvalósítása során az alábbiakban lépjünk előre: 

– szervezeteink képesek legyenek a változásokhoz reziliensen alkalmazkodni, tudatos tervezés legyen emögött, 

– fejlesszük módszertani jártasságunkat közösségi aktivizálás, közösségi tervezés területén, 

– bővítsük a célcsoportok igényeihez, életkori sajátosságaihoz, szociokulturális hátteréhez alkalmazkodó módszertani repertoárunkat, szakkönyvtárunkat, 

– kidolgozzuk a különböző generációkhoz illő kommunikációs stratégiánkat, 

– tudatosabb és tervezettebb legyen média megjelenésünk, 

– új szervezeti kapcsolatokra tegyünk szert, 

– a feladatok növekedéséhez igazodó kapacitás bővítésben előrelépjünk (fiatalítás, megtartás, vonzó életpálya mutatás).