Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány

Névadónk, dr. Baly Hermina egykori megyei pszichiáter főorvos munkásságának egésze – a gyógyítás, a szervezőtevékenység, publikációi – a lelki egészség megóvását és helyreállítását szolgálták. Békés megye mentálhigiénés kultúrájának formálásában és gazdagításában is meghatározó szerepet vállalt. Emberszeretete, hivatás iránti kötelezettsége, áldozatvállalása teszik őt felejthetetlenné.

Alapítványunk tevékenységével

elősegíti, hogy Békés megye lakosai számára elérhetőek legyenek a mentálhigiénés prevenció mindhárom szintjének szolgáltatásai,

támogatja a pszichológiai kultúra terjesztését

– támogat olyan tevékenységeket, melyek:

– különböző korosztályokban, foglalkozási és egyéb csoportokban a személyiség harmonikus működését, kibontakozását segítik elő, egyúttal a kiegyensúlyozott családi, közösségi életet szolgálják,

– a megterhelésekkel szemben segítik az egyént az adaptációban a pszichés zavarok és betegségek megelőzése érdekében,

– célja a már kialakult pszichés betegségek lerövidítése, és az általuk okozott személyes, családi, közösségi hátrányok csökkentése,

– szakmailag segíti a könnyen elérhető mentálhigiénés szolgáltatásokat (krízisambulancia, SOS Telefonos Lelkisegély Szolgálat, önsegítő csoportok, stb.), a segítő foglalkozású szakemberek szakmai fejlődését és lelki egészségvédelmét
Az alapítvány jelenleg 8 különböző munkacsoporttal dolgozik, a tevékenységet végzők önkéntes munka keretében látják el feladataikat, valamint az 1 %-os felajánlásokból, különböző pályázatok anyagi támogatása, valamint saját erő teszi lehetővé a folyamatos munkát.

Az alapítvány erőforrásai mentén két díjat is alapított, dr. Baly Hermina és dr. Füri Anna díjat, melyekkel a mentálhigiéné változatos és többszintű területein végzett munkát köszönjük meg.

Az elmúlt 23 évben megvalósított programjaink zöme az ifjúságot és az önkéntes segítőket érintette. 

2008-ban pályázatot nyújtottunk be és támogatást nyertünk a TÁMOP 5.2.5-08/1-C Gyermekek és fiatalok integrációs programjai c. pályázat keretében (Pláza program keretében „Alternatíva” prevenciós tanácsadó irodák létrehozására kiírt pályázat volt). 

A pályázati támogatás segítségével Békéscsabán, a Csaba Center 3. emeletén nyitottuk meg a c.ENTER AlternAtíva Ifjúsági Műhelyt, mely elsősorban a drogprevenciót szolgálta, a csellengő kamaszok számára kínált alternatívát, hasznos elfoglaltságot, tanácsadást, szükség esetén professzionális segítségnyújtást. 

Az 53 m2-es, 3 helyiségből álló c.ENTER AlternAtívA tevékenysége igen gazdag volt, mely részben a külső szakértők által biztosított programokon alapult (kortárssegítők képzése, kézművesség, játékdélutánok, úti beszámolók, tematikus csoportok), részben a főállású segítők saját szervezésében valósult meg (sakk, pinpong, csocsóbajnokságok, előadások, klubfoglalkozások, segítő beszélgetések, filmklub, stb.). A napi látogatottság átlagosan egyre nőtt, a program végére már meghaladta a 30-40 főt. 

A projektet követően ebben a térben még hazai forrásból pár hónapig külső szakemberek bevonásával működött a közösségi tér, majd végleg bezárt. 

Az önkéntes segítők körében az elmúlt években az „Önkéntességre fel!” c. EFOP pályázat keretében kerültünk kapcsolatba több fiatallal és önkéntes (telefonos) segítővel Békés megyében.

Az alapítvány minden évben 2 alkalommal nagyobb rendezvény, illetve konferencia keretében társul 2 világnaphoz: Az öngyilkosság-megelőző világnap kapcsán a fiatalok számára is a „Miért érdemes élni? Mitől jó egy élet? Hogyan lehetnénk boldogabbak és bátrabbak az életben?” c. programokkal igyekszünk felhívni a figyelmet az élet fontosságára, az ún. életbátorságra.

A Lelki Egészség Világnap kapcsán a világnapok évente változó mottóihoz igazodóan szervezünk konferenciákat, programokat, így pl. 2022-ben a remény témaköréhez illeszkedően szervezett konferencián külön fórum volt a fiatalok számára a Liget Ifjúsági Térhez kapcsolódóan.

2022-ben alapítványunk csatlakozott az EAAD programhoz (Európai Szövetség a Depresszió Ellen – European Alliance Against Depression), annak Békés vármegyei koordinációját végezzük.

Szervezetünk legfontosabb adatai, elérhetőségei:

Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány

Képviseli: Szabóné dr. Kállai Klára elnök

Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u.11. I./8.

Nyilvántartási szám: 04-01-0001689

Adószám: 18381937-1-04

Számlaszám: 11733003-20111487

Telefon: +36 309179133 

E-mail: drbalyherminaalapitvany@gmail.com 

Honlap: https://balyhermina.hu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064423672922